จะเป็นครูดี ต้องมีจิตวิทยา

รศ. ดร. รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

  • นักศึกษายุคนี้ชอบพูดเร็ว ชอบเดินเร็ว ชอบทำงานเร็ว
  • รักความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ
  • อยากเรียนกับอาจารย์ที่ให้เนื้อหาสาระ ควบคู่กับกลยุทธ์การสอนที่น่าสนใจให้เกิดความสุข
  • จะมีความสุขถ้าได้ครูดี มีความเข้าใจและไต่ถามทุกข์สุข

ฯลฯ